ဗိုလ်မှူးဝင်းလွင်ဦး

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၈၇၃၃ ဗိုလ်မှူးဝင်းလွင်ဦး
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၇/ပခန(နိုင်)၁၅၇၈၈၅
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၄ -  ၆ - ၁၉၇၂(၄၇)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - နတ်တလင်းမြို့၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ)၊ဒီပလိုမာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ/ကွန်ပျူတာ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ တတက(၅)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဉာဏ်မြင့်၊ ၁၁/တကန(နိုင်)၀၀၄၃၈၉ လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ငြိမ်း)၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သိန်းကြည်(ခ)ဒေါ်လွင်ကြည်၊ ၁၁/တကန(နိုင်)၀၀၃၉၆၈၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ‌ဒေါ်မြကေသီမောင်၊ ၇/ကတခ(နိုင်)၀၀၀၈၃၅၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (က)မမိုမီမီမောင်၊၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၈၀၁၄၊ကျောင်းသူ၊(ခ) မသွန်းနေခြည်ဝင့်၊၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၇၁၁၇၁၊ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၈၉၄)၊၂၃ ရပ်ကွက်၊ အုန်းခြံလမ်းသစ်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

 

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အထက(ထူးကြီး)၊ အထက(တောင်ကုတ်)၊ ပဲခူးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်။

ခလရ(၃၁)၊ ကက(ကြည်း)(တဝ)၊ တကသ(၁)၊ တတက(၅)။