ဗိုလ်ကြီးဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - အင်န် ၈၅၀ ဗိုလ်ကြီးဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၈/ပခက(နိုင်)၁၆၄၀၉၈
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၁-၀၆-၁၉၇၉ / (၃၉) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပခုက္ကူမြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့၊သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊တဆရ(၇/၁၀၀)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးလှဝင်း၊၄/မတပ(နိုင်)၀၀၂၈၄၄၊ကားလုပ်ငန်း
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်နှောင်းစိန်၊၈/ပခက(နိုင်)၀၀၆၆၃၆၊မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၀၂)၊(၁၀)လမ်း၊(၁၅)ရပ်ကွက်၊ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၁၃၄)၊ပခုက္ကူမြို့၊ အထက(၂)ပခုက္ကူမြို့  

     တဆရ(၉/၁၀၀)၊သမက(၂/၃၀၀)၊တဆရ(၈/၁၀၀)၊တဆရ(၇/၁၀၀)