ဗိုလ်မှူးမိုးဟန်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - လေ ၃၀၀၅ ဗိုလ်မှူးမိုးဟန်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - ဖိုးဇော်
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၁၄၄၈၀
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၅-၀၄-၁၉၇၉ / (၃၉) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - အမှတ်(၃၀၇)၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ပြင်ဆင် ရေးဌာနချုပ်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးမြင့်သိန်း၊ ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၇၁၉၇၂၊ ဒုထွေဂျာ(ငြိမ်း)၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်ငယ်၊ ၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၀၇၁၉၇၁၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မေဇင်ဦး၊ ၇/ဖမန(နိုင်)၁၂၃၂၀၃၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မမြတ်နိုးဦး ၊ ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၃၀၇)၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၂၂)ကျောက်ရေတွင်း၊ (မြောက်ဥက္ကလာ)၊ အလက(၂) ဒဂုံမြို့နယ်၊ အထက(၁)ဒဂုံမြို့နယ်

လထခ၊တနတ၊လထခ၊ ကလခ