ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်လွင်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၁၈၆၃၇ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်လွင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - မွန် /ပအိုဝ့်/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၅/ကလထ(နိုင်)၁၂၉၇၃၆
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၂၅-၀၄-၁၉၆၂ / (၅၆) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပင်လုံမြို့၊လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.A(Myanmar),M.A(Defence Studies)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးကျင်ဟန်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်ရီ၊၁၀/သထန(နိုင်)၀၃၃၇၃၈၊မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်စမ်းစမ်းငွေ၊ ၇/သကန(နိုင်)၀၀၇၈၃၇၊မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (က) မနန်းချယ်ရီစမ်းလွင်၊၁၀/ရမန(နိုင်)၁၅၆၈၃၅၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း (ခ) မနန်းအိမွန်စမ်းလွင်၊၁၀/ရမန(နိုင်)၁၅၆၈၃၆၊ လ/ထဆရာဝန် (ဂ) မနန်းပိုမွန်စမ်းလွင်၊၁၃/မဆန(နိုင်)၀၂၈၂၀၄၊ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(ပင်လုံ)၊ အလက(၃)တောင်ဥက္ကလာပ၊ အထက(ကျိုက်ကော်)သထုံ၊မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်၊

ခလရ(၆၇)၊ ခမရ(၅)၊ ခလရ(၂၃၈)၊ ခမရ(၃၆၂)၊ တမခ(၁၁)၊ ခလရ(၃၉)၊ ခလရ(၁၀၆)၊ စကခ(၁၄)၊ စဗခ(လှိုင်းဘွဲ့)၊ ရတခ၊ တမခ(၂၂)။