ထက်လင်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၃၈၀၅၁ ဗိုလ်မှူးထက်လင်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၆၆၅၅၀
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၂-၀၃-၁၉၈၃ / (၃၅) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပုသိမ်မြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc(Phys)DSA, Dip in Law
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ အမှတ်(၁၄)တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးတင်သန်း(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ရည်ရည်သွင်၊ ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၁၈၀၃၀၊ ရုံးအုပ်(ငြိမ်း)၊ တိုင်းဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မေသင်းသင်းကျော်၊ ၁/မကန(နိုင်)၁၂၂၁၄၂၊ မူလတန်းပြ
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၂)ဘိုတဲကုန်း၊ ရွှေစည်းခုံလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၁၀)ပုသိမ်မြို့၊ အထက(၁)ပုသိမ်မြို့

ခမရ(၄၁၉)၊ခလရ(၂၅၀)၊နတခ၊ခလရ(၁၀၆)၊တတက(၁၄)