တင်အောင်ဟိန်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၃၈၀၆၆ ဗိုလ်မှူးတင်အောင်ဟိန်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၉၉၃၇၇
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၂၀ -  ၅ - ၁၉၈၄ (၃၅)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဖျာပုံမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ နမခ
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသန်းဌေး၊ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၅၁၄၀၇၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း(အငြိမ်းစား)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်စန်းကြူ၊ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၉၂၇၃၅၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သီတာမြင့်ဝင်း၊ ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၄၉၄၈၄၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မမအိမ့်သော်တာအောင်၊ ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၈)၊ (၆)လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အထက(၁)ဖျာပုံ။

ခမရ(၃၁၇)၊ ရကသ(၁)၊ ခမရ(၅၂၇)၊ စခတ(၈)။