ဗိုလ်မှူးဖြိုးစည်သူဝင်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၃၈၁၄၀ ဗိုလ်မှူးဖြိုးစည်သူဝင်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၇၅၁
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၁ -  ၁၀ - ၁၉၈၃(၃၇)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ ဆသရ(၆)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသန်းထွေး၊ ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၀၈၆၂၇၊ အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်စန်းနွဲ့၊ ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၁၄၁၁၅၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်စုဖြိုးမွန်၊ ၇/ပမန(နိုင်)၁၃၆၈၁၅၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မပန်ပန်၊ ကျောင်းသူ၊ မဆုရွှေစင်ဖြိုး၊ မှီခို
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၂၉)၊ လမ်း(၃၀)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၁)၊ပန်းဘဲတန်းမြို့၊အထက(၃)၊ပန်းဘဲတန်းမြို့

လဆရ(၅)၊ဆသရ(၄)၊အဆရ(၆)။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်