ဗိုလ်မှူးစိုးကိုကို

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ရေ ၄၃၂၈ ဗိုလ်မှူးစိုးကိုကို
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - မွန်/ ဗုဒ္ဓ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၀/မဒန(နိုင်)၁၇၂၄၀၀
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၂ - ၆- ၁၉၈၄ (၃၅)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ခေမာလမ်း၊ မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ မုဒုံမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ကွန်ပျူတာ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ ရဗစ(၁)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးရွှေဝင်း(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ၊ ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၁၂၉၆၈၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်အေးလဲ့လဲ့စိုး၊ ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၂၄၇၆၅၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် -  
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၃၈၈)၊(၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(ခေမာ)(မုဒုံ)၊အလက(ပိန္နဲတိုက်)(မုဒုံ)၊အထက(၂)(မုဒုံ)၊ ရခစ(၄၈)၊ရယစ(၅၆)၊ကကထူး၊ရယစ(၅၆)၊ရဗစ(၁)