ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ဇော်ဦး

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၀၂၀၃၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ဇော်ဦး
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - ရွှေရိုး
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၀/သထန(နိုင်)၀၂၄၇၉၈
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၃၁ -  ၅ - ၁၉၆၄(၅၆)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ၁၇x၁၈ ကြား၊ ၈၂x၈၃ ကြား၊ မေဃဂီရိ (၁၄၂)ကွက်၊ ကသဲဝင်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သိပ္ပံဘွဲ့(စတသ)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ နပခတွဲဖက်(အရန်အင်အား)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးပြေအေး(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်စန်းစန်း(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဆွေဆွေ၊ ၅/ရဘန(နိုင်)၀၀၄၄၇၉၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မဟန်နီဇော်၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၁၈၃၂၉၊ မှီခို၊ မအေးပြည့်ဇော်၊ ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၃၄၉၈၊ မှီခို
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၄၆၄)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၇)၊အနီးစခန်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အလက(၄)၊မန္တလေးမြို့၊အထက(၉)၊မန္တလေးမြို့၊

ခမရ(၁)၊ခမရ(၄၁၈)၊စဗခ(မိုင်းဖြတ်)၊ရပခ၊ခလရ(၇၂)၊စဗခ(ဘောလခဲ)၊ ခမရ(၅၀၁)၊ခမရ(၄၂၈)၊စရခ၊စကခ(၅)၊စကခ(၁)၊တတက(၉)၊တအခ(ပြင်ဦးလွင်)၊ နပခ။