ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုး

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၁၉၃၄ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုး
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၉/ပသက(နိုင်)၀၆၉၁၁၀
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၅-၀၇-၁၉၆၉ / (၄၉) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ချောက်မြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သိပ္ပံဘွဲ့(စတသ)၊ဥပဒေဒီပလိုမာဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊တမခ(၈၈)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသန်းညွန့်၊ CHK - ၁၁၆၄၆၄
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တင်သန်း၊ CHK - ၀၁၇၃၈၈
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း၊၉/မရတ(နိုင်)၀၂၈၉၉၂၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မောင်ဘုန်းရွှေကျော်မိုး၊၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၁၃၆၀၂၊ ကျောင်းသား မဝင်းရွှေစင်မိုး၊၅/မရန(နိုင်)၁၉၇၄၂၂၊ကျောင်းသူ မောင်မင်းခန့်ကျော်မိုး၊ကျောင်းသား မောင်မင်းသန့်ကျော်မိုး၊ကျောင်းသား
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - လ(၂/၇၇)၊အေ(၂)လမ်း၊ဝေသာလီဘုရားလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၅)၊ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၇)ချောက်မြို့၊ အလက(၂)ချောက်မြို့၊ အထက(၁)ချောက်မြို့

          ခမရ(၁၁၆)၊ ခမရ(၅၁၃)၊နကတ၊ခလရ(၂၉၁)၊တပခ၊ခလရ(၈၁)၊ ခမရ(၃၅၃)၊နမခ၊ စကခ(၇)၊တနတ၊တမခ(၈၈)