ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုး

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၀၆၀၁ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုး
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မြင့်ဆွေထူး
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၉/ပမန(နိုင်)၁၆၁၃၂၃
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၄ -  ၆ - ၁၉၆၅ (၅၅)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ရေကြည်မြို့နယ်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ ရပခ(အရန်အင်အား)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသူတော်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တင်လှ (ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်စုစုတင်၊ ၁၂/မရက(နိုင်)၀၈၄၃၅၆၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (က) ဗိုလ်လောင်းဝေယံလင်းအောင်၊ ၃/သတက(နိုင်)၀၀၆၁၃၁ တနတ(၂၂)၊ (ခ) မောင်ကောင်းပြည့်စုံအောင်၊ ၁၀/ရမန(နိုင်) ၂၁၂၈၉၉၊ UIT (ဒုတိယနှစ်)၊ (ဂ) မောင်ရဲရင့်ရန်အောင်၊ ၁၀/ကတန(နိုင်) ၁၉၄၁၂၄၊ ကျောင်းသား
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၃၈)၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက၊ ရေကြည်မြို့။ အထက၊ ရေကြည်မြို့။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်။

ခလရ(၅၇)၊ ခလရ(၁၇)၊ ခလရ(၂၄၈)၊ ခလရ(၂၈)၊ စကခ(၆)၊ ခမရ(၂၀၆) ခလရ(၁၄၃)၊ တခရ(ဘုရင့်နောင်)၊ စကခ(၁၉)၊ တတက(၁၁)၊ တတက(၁)၊ ရပခ။