ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်မင်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၂၆၂၁ ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်မင်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၉/မမန(နိုင်)၀၁၃၁၁၃
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၉ - ၁ - ၁၉၇၀၊ (၅၀)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်)၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးပညာ
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊အရန်အင်အား၊ ဒကစ(လွိုင်ကော်)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးကြည်မောင်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်ခင်မွှေး၊ ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၃၇၃၅၈၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ညိုညိုစိုး၊ ၁၂/လမန(နိုင်)၀၇၇၇၉၅၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (က) မောင်သန့်ညီညီဝင်း၊ ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၇၁၄၁၊ ကျောင်းသား၊ (ခ) မောင်ပိုင်ဖြိုးဟိန်း၊ ကျောင်းသား
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ် ၁၁၁/ အေ (ဒုထပ်)၊ သီရိ (၄)လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အလက(၁)၊ လှိုင်။ အလက(၁)(မြို့မ)၊ ပုသိမ်၊ အထက(ကြံခင်း)။

ခလရ(၃၇)၊ တဆတ၊ ခမရ(၅၂၉)၊ တသခ၊ ကကထောက်၊ ခမရ(၅၇၇)၊ ခမရ(၂၀၆)၊ စကခ(၄)၊ ရကသ(၂)၊ ဥစတ၊ ဒကစ(လွိုင်ကော်)။