စာကြည့်တိုက်အား ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

တည်နေရာ - J အဆောင်၊ လွှတ်တော်ဝန်း၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း -  ၀၆၇-၅၉၁၂၀၃
ဖက်စ် - ၀၆၇-၅၉၁၂၀၄
အီးမေးလ် - amhlibrary@amyotha.hluttaw.mm