ဦးစိုင်းလုံစံခတ်

Shan
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးစိုင်းလုံစံခတ်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - ဦးစိုင်းတွီ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၃/တခလ(နိုင်) ၀၀၅၁၂၁
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၃-၀၃-၁၉၆၅ / (၅၃) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - တာချီလိတ်မြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - တတိယနှစ်၊ သမိုင်းဘာသာရပ်
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အရောင်းအဝယ်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးစံခတ်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်နန်းလျှိုး(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်နန်းဆီဝမ်း၊ ၁၃/ကတန(နိုင်) ၀၁၇၈၁၈ အပ်ချုပ်ဆိုင်
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - (၁) ဦးစိုင်းမြတ်စံခတ်၊ ၁၃/တခလ(နိုင်) ၀၆၁၁၅၉၊ MMU/NS (B.Sc- Hons; ) (၂ ) ဦးစိုင်းဝင်းစံခတ်၊ ၁၃/တခလ(နိုင်) ၀၆၆၂၁၆၊ MMMC (ME-Final) (၃) ဦးစိုင်းတိုးဂျူလိုင်၊ ၁၃/ကတန(နိုင်) ၁၃၆၆၁၁၊ ဖုန်းပြုပြင်ရေးဆိုင် (၄) မောင်စိုင်းလျန်းဝမ်း၊ ၁၃/တခလ(နိုင်) ၀၉၂၄၃၉၁၊ ကျောင်းသား
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - (၈/၉၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မကာဟိုခမ်းရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့။
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

(၁၉၇၀-၁၉၈၃) အ.ထ.က(၁)၊ တာချီလိတ်မြို့၊ (၁၉၈၃-၁၉၈၄)အ.ထ.က (၁) လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ (၁၉၈၄-၁၉၈၅) အ.ထ.က(၄)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဒသမတန်းအောင်မြင်၊ (၁၉၈၅-၁၉၈၇) ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း)ကို သင်ကြားခဲ့ပြီး (၁၉၈၇-၁၉၈၈) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ)တွင် တတိယနှစ်(သမိုင်း) သင်ကြားနေစဉ် ကျောင်းသားအရေးအခင်းကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တာချီလိတ်မြို့သို့ ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက်