ဦးကျင့်ခန့်ပေါင်

Chin
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးကျင့်ခန့်ပေါင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ချင်း/ခရစ်ယာန်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၄/ တတန(နိုင်) ၀၀၇၇၂၆
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၉-၀၈-၁၉၅၅ / (၆၃) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဖူနွမ်းရွာ၊ တီးတိန်မြို့နယ်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc, B.Ed
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးကိုင်ခေါဟောက် ၊ TDM-009609၊ တောင်သူ
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မန်းအွဲ၊ (ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်အွဲလွန်းကျိန်၊ ၄/ကကန(နိုင်) ၀၂၉၉၃၆၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ( ၁ ) မောင်ကိုင်းခန့်ဇိုး၊ ၄/တတန(နိုင်) ၀၇၈၃၉၆၊ ယာဉ်မောင်း ( ၂ ) မောင်ထန်လျန်ထွန်း၊ ၄/တတန(နိုင်) ၀၇၈၃၉၄၊ ကျောင်းသား ( ၃ ) မောင်ထင့်လျန်မုန်၊ ကျောင်းသား ( ၄ ) မကျိမ်ရှင်းမွောင်၊ ကျောင်းသူ ( ၅ ) မကျောင်ဇိုးဇာမ်၊ ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - ဖူနွမ်းရွာ၊ တီးတိန်မြို့နယ်
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အလယ်တန်း (ဖူနွမ်း) (၁၉၆၃- ၁၉၇၂) အထက်တန်း (ထုတ်လိုင်) (၁၉၇၂- ၁၉၇၅)၊ တက္ကသိုလ်စာပေး/ ယူ (မန္တလေးတက္ကသိုလ်) (၁၉၇၇- ၁၉၈၀) B.Edဘွဲ့ (ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်) (၁၉၈၃- ၁၉၈၄)

၁၉၇၇- ၁၉၈၂ မူပြ၊ အမက(လွန်းမွာလ်)၊ လယ်ပြ၊ အထက(၁) တီးတိန် (၁၉၈၂)၊ ၁၉၈၂-၁၉၉၅ ထက်ပြ၊ အထက(ထန်တလန်) ၁၉၉၅- ၂၀၀၃ လယ်အုပ်၊ အလက၊ မှုံးတနူး၊ ၂၀၁၀- ၂၀၁၃ လ/ထပြည်နယ်မှူး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခရိုင်ပညာရေးမှူး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ချင်းပြည်နယ်။

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးတံဆိပ်၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်တို့ ရရှိခဲ့သည်။

မှတ်ချက်