လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received the EU Electoral Follow-up Mission-EFM led by Mr. Alexander Graf Lambsdorff, at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting, they cordially discussed

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Australia Ambassador to Myanmar Ms. Andrea Faulkner at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday afternoon. During the meeting, strengthening of

လှုပ်ရှားမှုများ

Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than holds talks with Ms. Norah Babic, Technical Cooperation Program Manager in Nay Pyi Taw.

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Deputy Speaker U Aye Tha Aung received Mr. Koh Chee Chian, Deputy Chief of Mission, Singapore Embassy in Myanmar at Amyotha Hluttaw yesterday afternoon.

မိန့်ခွန်းများ

The Second Hluttaws reached their third year, the legislative pillar has amended, repealed, and enacted laws that were coherent with modern times. He expressed his gratitude to the MPs and Hluttaw staff who have tried their best to fulfill the aspirations, desires and hopes of the public.

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Chairman of Thai-Myanmar Parliamentary Friendship Association General Ongard Pongsakdi and party, yesterday, at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi

မိန့်ခွန်းများ

First of all I wish to send these good wishes with metta for good health, well-being, wealth and auspiciousness to all our esteemed and respected ethnic national brothers and sisters, and those living abroad.

Notifications

The Speaker of the Amyotha Hluttaw has sent invitation letters to the Amyotha Hluttaw representatives to attend eleventh regular session of the Second Amyotha Hluttaw to be held at Amyotha Hluttaw’s meeting hall at 10 am on 21 January 2019 (Monday).

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။