သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး
Notifications

In accord with Section 155 of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar and Section 35 of the 2012 Amyotha Hluttaw Law and Rule 3, Sub-rule (b) of the 2015 Amyotha Hluttaw Rules, 

မိန့်ခွန်းများ

May all ethnic nationals and citizens in Myanmar and Myanmar nationals overseas be blessed with good health and prosperity and be safe from all dangers.

လှုပ်ရှားမှုများ

Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than received Chair Mrs Renate Kunast of the German-ASEAN Parliamentary Friendship Group at the Hluttaw Guest Hall in Nay Pyi Taw yesterday. During the

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Vice President Mr Jan Hornik of the Senate of the Czech Republic at the reception hall of the Amyotha Hluttaw yesterday. At the meeting, they cordially 

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Deputy Speaker U Aye Tha Aung received a delegation led by Mr Jan Hornick, Vice President of the Senate of Czech Republic, at the Hluttaw building in Nay Pyi Taw yesterday. 

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Ambassador of Canada Mr Francois Lafreniere at the reception hall of Amyotha Hluttaw building in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting, they

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Ambassador of Viet Nam Mr Ly Quoc Tuan at the Amyotha Hluttaw guest hall in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting, they cordially discussed

သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး
Notifications

The speaker of the Amyotha Hluttaw has sent invitation letters to the Amyotha Hluttaw representatives to attend 15th regular session of the Second Amyotha Hluttaw to be held at Amyotha Hluttaw’s meeting hall 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။