မိန့်ခွန်းများ

First of all, Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than thanked State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, ethnic leaders and personnel at the event.

မိန့်ခွန်းများ

May all ethnic nationals and citizens in Myanmar and Myanmar nationals overseas be blessed with good health and prosperity and be safe from all dangers.

မိန့်ခွန်းများ

I extend my warm greetings and best wishes to all our esteemed ethnic nationals of the Union, our people, our dear brothers and sisters and all our Myanmar citizens living overseas. May you all be filled with peace, happiness and bounteous joy on the auspicious occasion of the New Year! May all your wishes come true! 

မိန့်ခွန်းများ

I wish to first of all send metta and good wishes to all Union citizens living in the Republic of the Union of Myanmar and all those Myanmar citizens living abroad.

မိန့်ခွန်းများ

The Second Hluttaws reached their third year, the legislative pillar has amended, repealed, and enacted laws that were coherent with modern times. He expressed his gratitude to the MPs and Hluttaw staff who have tried their best to fulfill the aspirations, desires and hopes of the public.

မိန့်ခွန်းများ

First of all I wish to send these good wishes with metta for good health, well-being, wealth and auspiciousness to all our esteemed and respected ethnic national brothers and sisters, and those living abroad.

မိန့်ခွန်းများ

I am proud and delighted to send this message to the commemoration of the 30th Anniversary of 8888 Uprising, which falls on 8 August, 2018.

မိန့်ခွန်းများ

On the occasion of the Myanmar New Year, may all ethnic national brothers and sisters in the Republic of the Union of Myanmar and abroad be well both physically and mentally. May they be at peace and happy on the occasion of the Myanmar New Year.

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။