လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Ambassador of the People’s Republic of China Mr. Chen Hai at the Amyotha Hluttaw’s guest hall in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting,

လှုပ်ရှားမှုများ

The Speaker of the Amyotha Hluttaw,Mahn Win Khaing Than, received German Ambassador Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel,who has completed her tour of duty in Myanmar, at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting,

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than holds talks with Thailand Ambassador Mrs. Suphatra Srimaitreephithak at the Amyotha Hluttaw building in Nay Pyi Taw yesterday. 

လှုပ်ရှားမှုများ

Speaker of the Amyotha Hluttaw, Mahn Win Khaing Than, received a delegation led by Ms. Pauline Ng, the former Secretary General of Hong Kong’s Legislative Council Secretariat, at the Amyotha Hluttaw’s guest hall

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received the Ambassador of the People’s Republic of China Mr. Hong Liang who has completed his tour of duty in Myanmar. At the meeting at Amyotha Hluttaw

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received the EU Electoral Follow-up Mission-EFM led by Mr. Alexander Graf Lambsdorff, at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday. During the meeting, they cordially discussed

လှုပ်ရှားမှုများ

Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Australia Ambassador to Myanmar Ms. Andrea Faulkner at the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday afternoon. During the meeting, strengthening of

လှုပ်ရှားမှုများ

Speaker of Amyotha Hluttaw Mahn Win Khaing Than holds talks with Ms. Norah Babic, Technical Cooperation Program Manager in Nay Pyi Taw.

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။