# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၈/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ September 02, 2020
၁၇/၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ August 28, 2020
၁၆/၂၀၂၀ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွပ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ August 28, 2020
၁၅/၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ August 26, 2020
၁၄/၂၀၂၀ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေ August 26, 2020
၁၃/၂၀၂၀ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ August 26, 2020
၁၂/၂၀၂၀ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 26, 2020
၁၁/၂၀၂၀ ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ကောင်စီဥပဒေ August 06, 2020
၁၀/၂၀၂၀ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 30, 2020
၉/၂၀၂၀ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ June 05, 2020
၈/၂၀၂၀ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ May 29, 2020
၇/၂၀၂၀ စက်မှုဇုန်ဥပဒေ May 26, 2020
၆/၂၀၂၀ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ May 26, 2020
၅/၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ April 03, 2020
၄/၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံကောင်စီဥပဒေ March 30, 2020
၃/၂၀၂၀ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 26, 2020
၂/၂၀၂၀ လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ February 14, 2020
၁/၂၀၂၀ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ February 14, 2020
၄၀/၂၀၁၉ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ December 27, 2019
၃၉/၂၀၁၉ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ December 27, 2019