အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်း ကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၅.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၅ /၂၀၁၆ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ