Share this

အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ MPA သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ၊ ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ လာရောက်လေ့လာသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ