စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Share this

ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်းဂီတအသင်း(ဗဟို)မှ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲပြုလုပ်သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ