စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၂--၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၁)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ နှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၀-၁၁-၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၃/၂၀၁)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အတွင်းရေးမှူးအား အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၄--၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (/၂၀၁)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (--၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၆/၂၀၁)ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၁--၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (/၂၀၁)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (--၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁)ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၀-၁၁-၂၀၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၂/၂၀၁)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်း

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ()တို့အရ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၌ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ) တနင်္လာနေ့၊ နံနက်  ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၄-၃-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးကို အမည်စာရင်းပြောင်းလဲလိုကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ နှင့် အညီ အကြောင်းကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စိစစ်ပြီး ၁၈.၁.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၆)၊ ၁၄.၁.၂၀၁၆ ရက်စွဲ ပါ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ်(၂၇/၂၀၁၆)နှင့် ၂၆.၁.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၇) တို့တွင်ဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအား ယှဉ်တွဲပါအတိုင်း အစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်သည်-

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ လ ၁၄ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀  နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)တို့အရ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော် ၌ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၅ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊   မေ လ ၁၄ ရက် )တနင်္လာနေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၄-၃-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၇) ဖြင့်  ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကချင်ပြည် နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါ်ရှီလာနန်တောင်(ခ)အမ်နန်တောင် အစား မွန်ပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင် အား လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ချင်းပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးငွန်ဟေး အစား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)မှ ဦးလှဦး အား လည်းကောင်း အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။