Share this

အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ MPA သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ၊ ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ လာရောက်လေ့လာ

သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး

(၅.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၀၉၀၀) နာရီအချိန်တွင် မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ MPA သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမ စုစုပေါင်း (၄၅)ဦးတို့သည်လည်းကောင်း၊ (၁၁၃၀) နာရီအချိန်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ/ဆရာမ စုစုပေါင်း (၈၅)ဦးတို့သည်လည်းကောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။