Share this

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ (International Day of Democracy 2019) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ