အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၈/၂၀၁၉)ဖြင့် အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏အပိုဒ် ၄ တာဝန်နှင့် အပိုဒ် ၅ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်-

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်ပြောင်းလဲ-

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၈)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၈-၉-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၈)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်  ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၄-၃-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၇)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၃-၂-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆/၂၀၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်  ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး အား အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၈)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ နှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၈)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁၄-၃-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ သတင်းလွှာတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သင်၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် လက်ခံရယူလိုက်ပါ။