Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃.၉.၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ