Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၅)ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄.၃.၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ