ပြည့်ဖြိုးဟန်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၃၈၃၄၀ ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးဟန်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၀/မလမ(နိုင်)၁၆၆၆၅၁
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၂၃ - ၆ - ၁၉၈၃(၃၅)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျုတာ)၊မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ပြည်တွင်း)(စတသ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊တတက(၇)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဆောင်း၊၇/ပခန(နိုင်)၀၇၄၀၃၀၊အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး(ငြိမ်း)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ယုယုစိုး၊၇/ပခန(နိုင်)၀၇၄၀၃၂၊မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒီမွန်၊၆/ရဖန(နိုင်)၀၆၈၆၆၀၊မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မောင်အေးချမ်းထက်၊မှီခို
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၃၆)၊ (၃)လမ်း၊ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ကြီးပွားရေး ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(ရုံးကြီးရပ်)၊ပဲခူးမြို့၊အလက(ညောင်လေးပင်)၊ညောင်လေးပင်မြို့၊အလက(၈)၊ မော်လမြိုင်မြို့၊အမက(၄)မော်လမြိုင်၊အလက(၅)မော်လမြိုင်မြို့၊အလက(ညောင်လေးပင်)၊ ညောင်လေးပင်မြို့၊အထက(၃)၊တောင်ဒဂုံ၊အထက(၂)တောင်ဒဂုံ။

ခလရ(၁၃၁)၊ရကသ(၁)၊ရပခ၊ကကဥ၊လကခ၊ခမရ(၄၁၆)၊တတက(၇)။