တင်ထွဋ်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ရေ ၄၀၈၄ ဗိုလ်မှူးတင်ထွဋ်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၂/သခန(နိုင်)၀၀၀၂၄၁
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၈ - ၁၀ ၁၉၆၉ (၅၀)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - သုံးခွမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - သိပ္ပံဘွဲ့ (ရူပဗေဒ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ ရအတ(၃၃)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသောင်းစိန်၊၁၂/သခန(နိုင်)၀၀၂၂၀၁၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တင်မြင့်၊ ၁၂/သခန(နိုင်)၀၀၂၁၉၁၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တင်တင်ဝေ၊ ၆/ရဖန(နိုင်)၀၂၉၃၉၃၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မခင်ရတနာကျော်၊ ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၀၇)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အထက(၂)၊ သုံးခွ။ အထက(၁)၊ သုံးခွ။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)။

ရကခ၊ ရပတ၊ ရဗခ(၁)၊ မရခ၊ ရဗစ(၂)၊ ရအတ(၄၃)၊ ဧရခ၊ ရစလ(၅၅)၊

ရအခ(၁)၊ ရအတ(၃၃)။