ဇာနည်ထက်အောင်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၄၂၅၄၈ ဗိုလ်မှူးဇာနည်ထက်အောင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၇/ပမန(နိုင်)၁၁၄၆၇၅
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၂-၂-၁၉၈၂ (၃၇)နှစ် 
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း -

MBBS,M.Med.Sc (Internal Mesicine)

၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊တဆရ(၄/၃၀၀)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးအောင်မြင့်ဌေး၊ (ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သီတာထွန်း၊၇/ပမန(နိုင်)၀၃၄၉၂၆၊ရုံးအုပ်ကြီး၊ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

 

၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ပိုက်ပိုက်ငြိမ်းအေး၊၇/ပမန(နိုင်)၁၁၃၃၄၂၊အီလက်ထရောနစ်(အင်ဂျင်နီယာ)
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မဖူးပြည့်ချို
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၅)၊ကြောင်မျက်ရှင်လမ်း၊ ကျိုက်က္ကဆံရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အထက(၁)ပြည် မဆရ(၇)၊ဆရက(၂/၁၀၀၀)၊တဆရ(၃/၃၀၀)၊တဆရ(၄/၃၀၀)။