Share this

(၃၈) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၈.၆.၂၀၁၆)

Wednesday, June 8, 2016 - 14:15
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ