06
Dec

(၁၂)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်(၆.၁၂.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

12:12 pm
06
Dec

၁၂ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၆- ၁၂ - ၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး 

၁၂ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်

08:12 am
04
Dec

(၁၁)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်(၄.၁၂.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး

12:12 pm
04
Dec

၁၁ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၄ - ၁၂ - ၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး 

၁၁ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်

08:12 am
02
Dec

ဒသမနေ့ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်(၂.၁၂.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး

12:12 pm

အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ပြက္ခဒိန်

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31