18
Jul

ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်(၁၈.၇.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး

01:07 pm
18
Jul

ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ် (၁၈ - ၇ - ၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး 

ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ်

08:07 am
15
Jul

ပထမနေ့ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်(၁၅.၇.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး

12:07 pm
15
Jul

ပထမနေ့ အစီအစဉ် (၁၅ - ၇ - ၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး 

ပထမနေ့ အစီအစဉ် 

08:07 am

အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ပြက္ခဒိန်

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31