# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၅၀/၂၀၁၅ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ August 26, 2015
၄၇/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 28, 2015
၄၆/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 28, 2015
၄၅/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 22, 2015
၄၄/၂၀၁၅ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 22, 2015
၄၃/၂၀၁၅ ရှေးဟောင်းဝတ္တုပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ July 22, 2015
၄၂/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ July 14, 2015
၄၁/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ July 14, 2015
၄၀/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ July 14, 2015
၃၉/၂၀၁၅ ဘွိုင်လာဥပဒေ July 14, 2015
၃၈/၂၀၁၅ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 25, 2015
၃၇/၂၀၁၅ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 25, 2015
၃၆/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 25, 2015
၃၅/၂၀၁၅ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 25, 2015
၃၄/၂၀၁၅ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 17, 2015
၃၃/၂၀၁၅ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 17, 2015
၃၂/၂၀၁၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 17, 2015
၃၁/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေ June 05, 2015
၃၀/၂၀၁၅ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ June 05, 2015
၂၉/၂၀၁၅ ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ် ဥပဒေ May 19, 2015