Share this

ရာဇသတ်ကြီးကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း

ဥပဒေကြမ်းများ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
Friday, August 10, 2018 - 14:45
အမျိုးသားလွှတ်တော်
ဦးအောင်သိန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ တင်သွင်းသည်။
၁၀.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
၂၉.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကော်မတီအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပါသည်။
၃၀.၁၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၄.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၂၅.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အတိုင်း သဘောတူ၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် သဘောတူ အတည်ပြုသဖြင့် ၂၅.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအမှတ် ၁၀/၂၀၁၉ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။