Share this

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ဥပဒေကြမ်းများ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
Thursday, May 5, 2016 - 10:00
အမျိုးသားလွှတ်တော်
ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)မှ တင်သွင်းသည်။
၁၉.၅.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
၂၅.၅.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကော်မတီအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပါသည်။
၁.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၂၅.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၂၇.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် သဘောတူ အတည်ပြုသဖြင့် ၂၉.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအမှတ် ၃၄/၂၀၁၆ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။