Share this

မြန်မာနိုင်ငံလူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

ဥပဒေကြမ်းများ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
Tuesday, October 16, 2018 - 14:45
အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် မှ တင်သွင်းသည်။
၂၃.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
၂၃.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကော်မတီအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပါသည်။
၁.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။