14
Mar

(၂၅)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် (၁၄.၃.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

01:03 pm
14
Mar

၂၅ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၁၄ - ၃ - ၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး 

၂၅ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်

08:03 am
13
Mar

(၂၄)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် (၁၃.၃.၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

04:03 pm
13
Mar

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ

အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကို (၁၃.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့ (၁၃၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသာ

03:03 pm