# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၂/၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ March 25, 2019
၁၁/၂၀၁၉ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ March 25, 2019
၁၀/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 25, 2019
၉/၂၀၁၉ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ March 15, 2019
၈/၂၀၁၉ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ March 15, 2019
၇/၂၀၁၉ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ March 11, 2019
၆/၂၀၁၉ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ February 28, 2019
၅/၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ January 30, 2019
၄/၂၀၁၉ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ January 30, 2019
၃/၂၀၁၉ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ January 30, 2019
# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ May 04, 2016
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ May 05, 2016
မြန်မာသင်္ဘောများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ May 31, 2016
ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ April 28, 2016
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ May 05, 2016
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ May 03, 2016
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 28, 2016
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ဥပဒ June 28, 2016
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ May 05, 2016
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ(မူကြမ်း) June 21, 2016