စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၃၅/၂၀၁၈ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်ဥပဒေ December 11, 2018
၃၄/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဥပဒေ December 10, 2018
၃၃/၂၀၁၈ ပင်လယ်ကြောင်း အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) December 06, 2018
၃၂/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ September 25, 2018
၃၁/၂၀၁၈ မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ September 25, 2018
၃၀/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ September 21, 2018
၂၉/၂၀၁၈ သစ်တောဥပဒေ September 20, 2018
၂၈/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ September 19, 2018
၂၇/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ September 18, 2018
၂၆/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေ September 18, 2018
# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ May 04, 2016
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ May 05, 2016
မြန်မာသင်္ဘောများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ May 31, 2016
ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ April 28, 2016
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ May 05, 2016
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ May 03, 2016
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 28, 2016
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ဥပဒ June 28, 2016
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ May 05, 2016
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ(မူကြမ်း) June 21, 2016