သုတေသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီး

သုတေသနဌာန

(က) ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဥပဒေ၊ ဥပဒေဒဿန အတွေးအခေါ်၊ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေး ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ လေ့လာခြင်း၊ သုတေသန ပြုခြင်းနှင့် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)   နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဌာနခွဲ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်  ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ယနေ့အခြေအနေ၊ ဖြစ်စဉ် တိုးတက်‌ ပြောင်းလဲမှု၊ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတို့နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော သတင်း စုဆောင်းခြင်း၊ သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊ သဘာဝအန္တရာယ်၊ အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ် အစရှိသော emerging threats and challenges အပေါ် သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)   လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဌာနခွဲ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ အမျိုးသားစီးပွားရေး စီမံကိန်းနှင့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ လေ့လာ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထင်ကရ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGO / INGO) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ သုတေသနပြုခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း လုပ်ငန်း တာဝန်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန

(က)   ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို မှတ်တမ်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂျာနယ်/စာစောင် ထုတ်ဝေရေး ကိစ္စများကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)     စာကြည့်တိုက်/ ပြတိုက်ဌာနခွဲ စာကြည့်တိုက်နှင့် ပြတိုက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)    နည်းပညာဌာနခွဲ website  ဆိုင်ရာနှင့် ICT ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဃ)     မှတ်ချက် ။        ။

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

(က)     ဘာသာပြန်ဌာနခွဲ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်ဘာသာ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားဘာသာတို့မှ ဘာသာပြန်ဆိုရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ခ)    နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနခွဲ အာရှ-ပစိဖိတ်၊ ဥရောပ-အာဖရိက၊ အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိကရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို  ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(ဂ)     သံတမန်ရေးရာဌာနခွဲ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ဧည့်သည်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံသည့် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။