ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်

စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အကျုံး၀င်သောမြို့နယ်များ
၁။ ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃) ထန်တလန်
၂။ ပဲခူးတိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) ကျောက်တံခါး၊ ညောင်လေးပင်
၃။ ရန်ကုန်တိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၆) ကမာရွတ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လသာ၊ လှိုင်၊
လမ်းမတော်၊ အလုံ

မှတ်ချက်။    ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အသိပေးကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

လစ်လပ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ

မှတ်ချက် 

၁။ ချင်းပြည်နယ် ကော်မရှင်
၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွယ်လွန်
၃။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဒု-ဝန်ကြီး
၄။ မွန်ပြည်နယ်  ကော်မရှင်
၅။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကွယ်လွန်
၆။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒု-ဝန်ကြီး
  စုစုပေါင်း