(၁) စာတမ်းတိုများ (Briefings)

၁။ စာတမ်းတိုများ (Briefings) သည် လွှတ်တော်သုတေသနဝန်ဆောင်မှု (Parliament Research Service – PRS) လုပ်ငန်း၏ အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အသီးသီးတို့ကို တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ် (ဥပဒေပြုရေး၊ တရား စီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ် ရေး) အားအပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု (Check and Balance) ပြုလုပ်ရာ၌ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပဒေပြု မဏ္ဍိုင်တွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို လွှတ်တော်စာကြည်‌့တိုက်များမှ ရယူစုဆောင်း နိုင်သည်ဆိုသော်ငြားလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယင်းတို့ ကိုယ်စားပြု ရွေးချယ် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လုပ်ငန်း တာဝန်အများအပြား ရှိနေသောကြောင့် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ စုဆောင်းရန်အတွက် အချိန်လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်ပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့သို့ တက်ရောက် လျှက်ရှိသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်လက်များကို ရှာဖွေစုဆောင်း သုတေသနပြု၍ သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများအလိုက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးအတွက် စာတမ်းတိုများ (Briefings) ကို ပြုစု ဖြန့်ဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စာတမ်းတိုများသည် များသောအားဖြင့် ပညာရေးဆောင်းပါး၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန စာတမ်းများနှင့် သဘောသဘာဝ တူညီသော်လည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် နာရီပိုင်း (သို့မဟုတ်) ရက်ပိုင်းအတွင်း လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လျှင်မြန်ထိရောက်စွာ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် သုတေသနပြု ဖြန့်ဝေပေးသည့် စာတမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ သုတေသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီး၊ လွှတ်တော်သုတေသန ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (PRS) အနေဖြင့် စာတမ်းတို များကို ပြုစုထားပြီး ဖြစ်ပါသည် –

စာတမ်းတိုများကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှု့ပါ။ 

(၂) မေးခွန်းဖြေကြားမှုများ (Enquiry)

၁။ မေးခွန်းဖြေကြားမှုများအတွက် (Enquiry) ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သုတေသနဝန်ဆောင်မှု (Parliament Research Service – PRS) လုပ်ငန်း၏ အခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အသီးသီးတို့ကို တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယင်းတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်များနှင့် ပတ်သက် ၍လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ် ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း လွှတ်တော်များအတွင်း၌ ကြယ်ပွင့်ပြ/မပြ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုများတင်သွင်း ခြင်း၊ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများအပေါ် ဝေဖန်ဆွေးနွေးထောက်ပြခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခြင်း စသည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များကို ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထိုသို့ဆောင် ရွက်ရာတွင် သိရှိရန်လိုအပ်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေ၍ သော်လည်းကောင်း၊ (PRS) သို့ မေးခွန်းများ ပြုစုပေးပို့၍ သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေး အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ သုတေသန၊ ပြည်‌သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာနကြီး (PRS) လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့်  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း အကူအဖွဲ့ က ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၂။ ပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့က မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

မေးခွန်းဖြေကြားမှုများကို ဤနေရာတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။