အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၈/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း …………………………..

သတင်းအပြည့်အစုံ

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၇/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း …………………………..

သတင်းအပြည့်အစုံ

ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမား ဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

သတင်းအပြည့်အစုံ

အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

သတင်းအပြည့်အစုံ

တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော တောင်သူလယ်သမားရေးရာ ကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်-

သတင်းအပြည့်အစုံ

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ (ခ)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၄ (ခ) နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်-

သတင်းအပြည့်အစုံ

ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ (က)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၄ (က) နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကို အောက်ပါအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း……………………………….

သတင်းအပြည့်အစုံ

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး၊ ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၅၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၆၀၀၀ဝိ) (၁၆)နေရာအတွက် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ကျွမ်းကျင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ………………………………

သတင်းအပြည့်အစုံ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်………………………………………………..

သတင်းအပြည့်အစုံ

အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ​မေလ ၂၂ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၇) ဖြင့် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း …………………………..

သတင်းအပြည့်အစုံ