အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေ ၁၇ ရက် အရောက်သတင်းပို့ကြရန်ပန်ကြား

ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေ ၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကို………………………………….

သတင်းအပြည့်အစုံ

ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)တို့အရ ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို……………………………………

သတင်းအပြည့်အစုံ

ကော်မတီအမည် ပြောင်းလဲခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆/၂၀၁၇)ဖြင့် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီအစား သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဟု အမည်ပြောင်းလဲ………

သတင်းအပြည့်အစုံ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း………………..

သတင်းအပြည့်အစုံ

ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း……………

သတင်းအပြည့်အစုံ

သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ဖြင့် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း……………..

သတင်းအပြည့်အစုံ

ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၁၇) ဖြင့် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်း…………….

သတင်းအပြည့်အစုံ

အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၇) ဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း……………

သတင်းအပြည့်အစုံ

တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၇) ဖြင့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း…………….

သတင်းအပြည့်အစုံ

တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၇) ဖြင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း………….

သတင်းအပြည့်အစုံ